Literatuur

Aanbevolen literatuur en bronnen op Internet

Onderstaande literatuur en Internetlinks kunt u inzetten om zelf meer kennis te verwerven over het onderwerp of om aan cursisten/docenten ter bestudering te geven. Het is een kleine selectie die een goede start geeft. Deze bronnen waren ook een inspiratiebron voor het project Vidivers. Wilt u meer literatuursuggesties? Zie dan het verslag van het vooronderzoek bij Waarom culturele diversiteit?

Literatuur

Brench, J., Mullenix, J. & Cohn, E.R. (2007). Diversity across the curriculum. A guide for faculty in higher education. Jossey-Bass.

Inspectie van het Onderwijs (2009). Aandacht voor diversiteit in het hoger onderwijs. Den Haag: Inspectie van het Onderwijs.

Kortram, L. (2009). Multiculturele competentie-ontwikkeling. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Leeman, Y.A.M. (2003). De pedagogische opdracht in een multi-etnische context: docentendilemma’s. Pedagogische Studiën, 80, 468-484.

Nunez, C., Nunez Mahdi, R. & Popma, L. (2007). Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen: Van Gorcum.

Severiens, S., Wolff, R., Rezai, S. (2006). Diversiteit in leergemeenschappen. Een onderzoek naar stimulerende factoren in de leeromgeving voor allochtone studenten in het hoger onderwijs. Echo: Utrecht.

Severiens, S.E. & Wolff, R. (2008). Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J.
Huisman, Mok, K.H. & Morphew, C. International Handbook of Higher Education. Routledge.

Villegas, A. & Lucas, T. (2002). Preparing culturally responsive teachers. Rethinking the curriculum. Journal of Teacher Education, 53 (1), 20-32.

Wubbels, T., Den Brok, P. Veldman, I. & Van Tartwijk, J. (2006). Teacher interpersonal competence for Dutch secondary multicultural classrooms. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12, 407-433.

Bronnen op Internet