Trainingsopzet

U kunt onze materialen op velerlei wijzen gebruiken. U kunt ze dus altijd inpassen in uw eigen docententrainingen.

Specifieke training over diversiteit of onderdeel van algemene docententraining

De videocasussen zijn niet alleen bruikbaar in specifieke docententrainingen over ‘interculturele communicatie’ of ‘lesgeven aan multiculturele groepen’. Ze kunnen ook een plaats krijgen in algemene didactische opleidingstrajecten.

In specifieke docenttrainingen is het mogelijk om een één–  of tweedaags programma op te zetten rondom culturele sensitiviteit met bespreking van de competenties, het bekijken van videocasussen, discussie, rollenspelen met videoreflectie over eigen casuïstiek van cursusdeelnemers, etcetera. In een algemene didactiektraining of SLC-training kan bijvoorbeeld één videocasus worden bekijken en een discussie gevoerd n.a.v. een aantal kijkvragen. U kunt de invalshoek van diversiteit meenemen als verklarend perspectief dat algemeen didactische perspectieven aanvult.

Inspiratie opdoen

U bent er vrij in om een keuze te maken uit het aangeboden materiaal. In 2010 hebben de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam trainingen gegeven over culturele sensitiviteit in diverse vormen. Ook zijn docenten begeleid met behulp van videoreflectie. Bij de bijlagen hieronder vindt u een aantal voorbeelden van trainingsopzetten die u als inspiratie voor uw eigen training kunt gebruiken. Op de EUR is de eerste training genaamd ms word logo Training Colorful teaching in het Engels uitgevoerd. Dit materiaal is dan ook in het Engels beschikbaar. De overige beschrijvingen zijn in het Nederlands.

Ervaringen van docenten
[quotes uit cursusevaluaties]