Over het project

Het project Vidivers is uitgevoerd door medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam (penvoerder), de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Looptijd: september 2008 t/m 2010. Projectleider: Janneke van der Hulst (VU).
Projectmedewerkers en contact

Het Vidiversproject is tot stand gekomen met steun van SURFfoundation. De organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten.
Meer informatie over SURF

Vrij te gebruiken door andere hoger onderwijsinstellingen Creative Commons. Al het materiaal dat het project heeft opgeleverd wordt via deze website ter beschikking gesteld aan het hoger onderwijs in Nederland. Het materiaal is onder een  licentie vrij te gebruiken, maar niet voor commerciële doeleinden en met naamsvermelding van het project en partners (Vidivers, VU, HRO en EUR).
Meer over deze Creative Commons licentie

vu logo